Zoeken in de site
Welkom op onze school
Maarten van Rossem is natuurlijk meer dan een plek om te leren. Het is ook een plek om te leven, om met anderen plezier te maken, om met anderen verdriet te delen. In die leefgemeenschap moet het niet uitmaken wie de ander is. Onze school wil een gemeenschap zijn waar wij met elkaar kunnen samenleven ongeacht ieders ras, huidskleur of overtuiging. Goed en uitdagend onderwijs in één gebouw aangepast aan de laatste ontwikkelingen.
Kameleon project
In het schooljaar 2012-2013 zijn wij gestart met het Kameleonproject , waarbij je voor de AVO-vakken de mogelijkheid hebt om op een niveau, passend bij jouw mogelijkheden, te werken. Uiteindelijk kun je ook gedifferentieerd examen doen. Een BBL-leerling kan bijvoorbeeld een BBL-diploma behalen met twee vakken op KBL-niveau en twee vakken op TL-niveau.
meer >>
MBO oriëntatieweek
De opleidingen van het Astrum College (voorheen ROC A12 Velp), Groenhorst College MBO Velp, Helicon Opleidingen MBO Velp & Nijmegen en Rijn IJssel Arnhem & Wageningen bieden in week 48 (maandag 28 november t/m vrijdag 2 december 2016) de mogelijkheid om op bezoek te komen. Deze week geldt alleen voor leerlingen die in de kaderberoeps- of theoretische leerweg zitten.
meer >>
Opendag 2017
Opendagen 2017 Vrijdag 27 januari 19.00 - 21.00u Zaterdag 28 januari 10.30 - 13.00u
VMBO+ afdeling
De afdeling VMBO+ (voorheen Weth. Bronkhorst) plaatst leerlingen uit het basis- voortgezet onderwijs. De leerlingen hebben leermoeilijkheden in het algemeen, of op een specifiek gebied. De oorzaak van de problemen is vaak te vinden in sociaal-emotionele problemen, ontwikkelings- of rijpingsvertragingen of slechte concentratie en/of motivatie. De afdeling is door het Samenwerkingsverband VO in het kader van Passend onderwijs aangemerkt als arrangement in de lichte ondersteuning.
meer >>
Back to school BBQ 2015