Home

Download schoolgids

Plus-arrangement

Als je kampt met grote leerachterstanden of met sociaal emotionele problemen, kun je aanspraak maken op het zogenaamde ‘plus-arrangement’ (VMBO+). Zit je in het 1e of 2e leerjaar? Dan kom je in een kleinere klas, met leerlingen die ook het plus-arrangement hebben. Jullie klas heet ook wel de ‘plus-klas’. Je krijgt meer begeleiding bij jouw leerproces en de docenten helpen jou om je sociaal verder te ontwikkelen. De docenten die jou begeleiden, hebben hier extra veel kennis van. In de plus-klas heb je 3 mentoruren, terwijl de andere klassen er 2 hebben. Verder krijg je dezelfde lesstof als leerlingen van de andere klassen in jouw leerjaar.

 

In de bovenbouw houd je dit plus-arrangement, maar is de aanpak wel anders. Je krijgt dan vooral individuele begeleiding. Je zit dan ook in een gewone klas, met leerlingen van hetzelfde niveau als jij.


Het plus-arrangement is een initiatief van het samenwerkingsverband Arnhem. Het Maarten van Rossem is door het samenwerkingsverband aangewezen als school die deze speciale ondersteuning mag aanbieden.

Meer weten over VMBO+ en het plus-arrangement? Bekijk dan het ‘ondersteuningsprofiel‘ (2.4).

Download de schoolgids 2023-2024!