Home

Download schoolgids

Aanmelding & toelating

Stap 1: Aanmelden 2024-2025

Wil jij vanaf het nieuwe schooljaar 2024-2025 naar het Maarten van Rossem? Leuk! Tussen 25 en 31 maart 2024 kun jij je voor onze school inschrijven. Hiervoor komt het inschrijfformulier medio maart op de website. Laat jouw ouders (of verzorgers) het formulier dan invullen en opsturen. Je kunt het formulier ook op school komen inleveren! Let op: de inschrijfperiode is verlopen. Schrijf je je nu nog in dan kom je op de wachtlijst. We nemen contact met je op.
 

Direct aanmelden leerjaar 1      

 

Instromen in leerjaar 2, 3 of 4   

 

Bij het formulier hebben we de volgende documenten nodig:

  • Adviesformulier basisschool
  • Eventueel: extra bijlagen en onderzoeksverslagen (bijvoorbeeld Dyslexie, ADHD etc.) als lichte ondersteuning aan de orde is (Passend Onderwijs).

Zit jij nu al op een andere school in het voortgezet onderwijs en wil jij naar het Maarten van Rossem? Neem dan contact op met een van onze leerlingbegeleiders;

Mirthe de Vrije voor leerjaar 1&2 m.devrije@maartenvanrossem.nl

Nico van Santen voor leerjaar 3&4 n.vansanten@maartenvanrossem.nl 

Stap 2: Advies van de (basis)school

Zodra jouw ouders jou hebben aangemeld, nemen wij contact op met jouw basisschool. Wij vinden het advies van jouw basisschool erg belangrijk.

Uiterlijk 23 maart krijgen wij van jouw basisschool jouw Onderwijskundig Rapport. Als de basisschool aangeeft dat er geen bijzondere omstandigheden zijn, schrijven wij jou in.

Vroeger was de Eindtoets (Cito-toets) leidend, maar tegenwoordig luisteren we vooral naar jouw huidige school. Vallen jouw scores van de eindtoets toch hoger uit dan het advies van jouw school? Dan kunnen jouw ouders aan de basisschool vragen om het gegeven advies aan te passen.
 

Stap 3: Antwoord van de Welkomscommissie

Als jij (extra) ondersteuning nodig hebt, bekijkt de Welkomscommissie van onze school of en hoe wij deze ondersteuning kunnen bieden. Zo niet, dan werkt de commissie mee aan een oplossing.

De Welkomscommissie probeert jouw ouders binnen 6 weken te laten weten of het Maarten van Rossem de gevraagde ondersteuning kan bieden.

Het kan zijn dat de commissie extra informatie nodig heeft om jouw ondersteuningsbehoefte vast te stellen. Dan kan het zijn dat de periode 6 weken wordt verlengd met de tijd die nodig is om deze informatie te verkrijgen.

Als wij de gevraagde ondersteuning niet kunnen bieden, zoeken wij voor jou een school die dat wel kan. Wij streven ernaar binnen 4 weken een andere school gevonden te hebben. Tot die tijd schrijven wij jou bij ons op school in.

Is die andere school een VSO-school? Dan moet die school voor jou een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Is het na in totaal 10 weken niet gelukt een passende plek voor jou te vinden en is het nieuwe schooljaar dan al gestart? Dan ga je in eerste instantie naar het Maarten van Rossem. Zodra wel een passende school is gevonden, word jij daar aangemeld.

De welkomscommissie bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de leerlingbegeleiders, de orthopedagoog en de afdelingsleider van het Maarten van Rossem.

Op het Maarten van Rossem bieden we leerlingen die het nodig hebben, leerwegondersteuning (LWOO) aan. Klik hier voor de criteria.

Download de schoolgids 2023-2024!