Home

Download schoolgids

Onderbouw

Op het Maarten van Rossem begin je in de onderbouw. Dat zijn de eerste 2 leerjaren. In de onderbouw zitten bb-, kb- én tl-leerlingen bij el-kaar in de klas. Je kunt bij ons op school namelijk ook les op tl-niveau volgen. Alleen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zitten samen in de klas. Dit zijn de zogenaamde ‘plus-klassen’.

In de onderbouw leer je om gestructureerd en zelfstandig te werken. Je werkt bijvoorbeeld volgens gestructureerde lesmethodes. Dit helpt je daarna in de bovenbouw én in je vervolgopleiding.

 

Vakken

In de onderbouw krijg je veel verschillende vakken. Welke precies, staan in de lessentabel. Ook zie je regelmatig je mentor. Daarnaast is er keuzewerktijd en hebben alle 1e jaars vanaf periode 2 een keuzeactiviteit

 

Toetsen

Vanaf de onderbouw krijg je proefwerken of overhoringen. Je hebt 2 keer per jaar een toetsweek. In die week maak je meerdere toetsen en heb je veel tijd om voor die toetsen te leren. Je hebt in de toetsweek geen lessen.
 

Cito-toetsen

In de onderbouw werken we met het Cito Leerling Volg- en Adviessysteem (Cito LVS). Je kent dit al van de basisschool. Op het Maarten van Rossem maak je de volgende Cito-toetsen:

  • Aan het begin van de brugklas krijg je toets 0. Dit is de ‘instaptoets’.
  • Aan het eind van het 1e jaar volgt toets 1; de ‘volgtoets’.
  • Rond april van het 2e leerjaar krijg je toets 2. Dit is de ‘adviestoets’.


Alle toetsen samen vormen het Cito-advies. Samen met jouw schoolresultaten bepaalt het Cito-advies op welk niveau jij in de bovenbouw verder gaat.
 

Rapport

Per schooljaar krijg je 4 keer een rapport. In leerjaar 1 en 2 krijg je het rapport tijdens de rapportbespreking. Dit is een ouderavond waarbij jij ook welkom bent. In een gesprek geeft de mentor meer toelichting op jouw resultaten. Meestal duren deze gesprekken 10 minuten. Heb jij een plus-arrangement, dan is er meer tijd. Kijk in de agenda wanneer dit schooljaar de spreekavonden plaatsvinden. 

Download de schoolgids 2020-2021!