Home

Download schoolgids

Onderbouw

Op het Maarten van Rossem begin je in de onderbouw. Dat zijn de eerste 2 leerjaren. In de onderbouw zitten bb-, kb- én tl-leerlingen bij elkaar in de klas. Je kunt bij ons op school namelijk ook les op tl-niveau volgen. Alleen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zitten samen in de klas. Dit zijn de zogenaamde ‘plus-klassen’.

In de onderbouw leer je om gestructureerd en zelfstandig te werken. Je werkt bijvoorbeeld volgens gestructureerde lesmethodes. Dit helpt je daarna in de bovenbouw én in je vervolgopleiding.

 

Vakken

In de onderbouw krijg je veel verschillende vakken. Welke precies, staan in de lessentabel. Ook zie je regelmatig je mentor. Daarnaast is er keuzewerktijd en hebben alle 1e jaars vanaf periode 2 een keuzeactiviteit

 

Praktische Profieloriëntatie

In het 2e leerjaar volg je Praktische Profieloriëntatie (PPO). In periode 1 en 2 krijg je samen met jouw klasgenoten les bij de profielen van onze school. Zo weet je precies wat er bij elk profiel gebeurt. In periode 2 kies je het profiel waar jij in leerjaar 3 naartoe wilt. Vervolgens volg je in periode 3 en 4 lessen van het door jouw gekozen profiel. Je zit dan niet met alleen leerlingen uit jouw eigen klas, maar óók met leerlingen uit de andere 2e jaars klassen. Zo begin je al goed voorbereid aan de bovenbouw.

 

Toets- en themaweek

Vanaf de onderbouw krijg je proefwerken of overhoringen. IN het 1e en 2e leerjaar heb je 2 keer per jaar een toetsweek. In die week maak je meerdere toetsen en heb je veel tijd om voor die toetsen te leren. Ook heb je 2 keer per jaar een themaweek: In die week ben je bezig met Expeditie You of werk je met Studio 26 aan een voorstelling.
 

Cito-toetsen

In de onderbouw werken we met het Cito Leerling Volg- en Adviessysteem (Cito LVS). Je kent dit al van de basisschool. Op het Maarten van Rossem maak je de volgende Cito-toetsen:

  • Aan het begin van de brugklas krijg je toets 0. Dit is de ‘instaptoets’.
  • Aan het eind van het 1e jaar volgt toets 1; de ‘volgtoets’.
  • Rond april van het 2e leerjaar krijg je toets 2. Dit is de ‘adviestoets’.

 

Portfolio

Jij krijgt 2 keer per jaar jouw portfolio mee naar huis. In dit portfolio vind je informatie over hoe het met jou op school gaat. Soms vul je hiervoor zelf een vragenlijst in, maar ook jouw docenten vullen in hoe het met jou gaat. Natuurlijk staan in het portfolio ook jouw cijfers, maar deze zijn ook altijd terug te vinden in SomToday. Daarnaast voer je twee keer per jaar een driehoeksgesprek. Dat betekent dat jij een presentatie geeft en dat jouw mentor en een ouder/verzorger het publiek zijn. Zij stellen jou vragen over hoe het op school gaat. 

Download de schoolgids 2023-2024!