Home

Download schoolgids

Bovenbouw

De leerjaren 3 en 4 vormen de bovenbouw. Op het Maarten van Rossem zorgen we ervoor dat de overgang van de onderbouw naar de bovenbouw zo soepel mogelijk verloopt. Hoe jij dit merkt? Al in leerjaar 1 neem je via bijvoorbeeld de keuzeactiviteiten een kijkje op de pleinen van de verschillende profielen.
 

Verschillen tussen onder- en bovenbouw

Toch zijn er wel verschillen tussen de onderbouw en bovenbouw. In de bovenbouw sluiten de lessen en opdrachten vaak aan op het gekozen profiel. Dit geldt óók voor de AVO-vakken. Als je voor bijvoorbeeld Nederlands een brief moet schrijven, kan dat best een sollicitatiebrief zijn voor het bedrijf waar jij stage wilt lopen.
Een ander verschil is dat je in de onderbouw met weektaakkaarten werkt. Per week weet je dan wat je moet doen. In de bovenbouw krijg je te maken met periodeplanners; je plant jouw werk per periode in. Dat is echt anders. Maar om de overgang soepel te laten verlopen, laten wij jou al aan het einde van het 2e leerjaar wennen aan deze periodeplanningen. Ook zo zorgen we voor een soepele doorstroom, gedurende heel jouw schoolperiode op het Maarten van Rossem.
 

In de klas

In de bovenbouw zitten bb-leerlingen bij elkaar in de klas en hebben ook de kb-leerlingen eigen klassen. Leerlingen met en zonder ondersteuningsvraag zitten in de bovenbouw door elkaar. Tenslotte werkt dit later op het mbo en in de maatschappij ook zo. Uiteraard kun je ook in de bovenbouw rekenen op alle noodzakelijke ondersteuning. Jouw vaste klas is de stamgroep. In die klas zit je met leerlingen die hetzelfde profiel hebben als jij. Alleen de keuzevakken volg je met leerlingen van (ook) andere profielen.
 

Vakken

Ook in de bovenbouw heb je verplichte vakken, deze vind je terug in de lessentabel. Daarna krijg je keuzevakken, ga je stage lopen en heb je een uitgebreide examenperiode. Er is ook ruimte voor keuzewerktijd

 

(Cito-)toetsen

In de bovenbouw tellen de meeste toetsen mee voor het examen. Dus de toetsen die jij doet, vormen een deel van je examencijfer. Die toetsen vallen onder het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).  Daarnaast maak je ook in de 3e een Cito-toets. Dit is om jou optimaal te volgen én om inzicht te krijgen in het rendement van de onderbouw. Dit is dan jouw 3e Cito-toets op het Maarten van Rossem.
 

Examen

Vanaf schooljaar 2022-2023 doen alle 3e jaars examen in het profielvak. Dit is het Centraal Schriftelijk Praktisch Examen (CSPE). Na de meivakantie beginnen deze examens. Voor die tijd krijg je alle examenstof aangeboden, zoals beschreven in het PTA. Voor de examenperiode wordt voldoende tijd besteed aan examentraining. In leerjaar 4 kun je je dan helemaal richten op de keuzevakken van het profiel en de overige vakken. In dit laatste leerjaar doe je in die vakken examen. Om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen, krijg je vóór 1 oktober het examenreglement. Daarin staan alle criteria waaraan jij moet voldoen, om te slagen. Meer info vind je ook op de pagina Examinering.

 

Portfolio

Jij krijgt 2 keer per jaar jouw portfolio mee naar huis. In dit portfolio vind je informatie over hoe het met jou op school gaat. Soms vul je hiervoor zelf een vragenlijst in, maar ook jouw docenten vullen in hoe het met jou gaat. Natuurlijk staan in het portfolio ook jouw cijfers, maar deze zijn ook altijd terug te vinden in SomToday. Daarnaast voer je twee keer per jaar een driehoeksgesprek. Dat betekent dat jij een presentatie geeft en dat jouw mentor en een ouder/verzorger het publiek zijn. Zij stellen jou vragen over hoe het op school gaat. 

Download de schoolgids 2023-2024!