Home

Download schoolgids

Bovenbouw

De leerjaren 3 en 4 vormen de bovenbouw. Op het Maarten van Rossem zorgen we ervoor dat de overgang van de onderbouw naar de bovenbouw zo soepel mogelijk verloopt. Hoe jij dit merkt? Al in leerjaar 1 neem je via bijvoorbeeld de keuzeactiviteiten een kijkje op de pleinen van de verschillende profielen.
 

Verschillen tussen onder- en bovenbouw

Toch zijn er wel verschillen tussen de onderbouw en bovenbouw. In de bovenbouw sluiten de lessen en opdrachten vaak aan op het gekozen profiel. Dit geldt óók voor de AVO-vakken. Als je voor bijvoorbeeld Nederlands een brief moet schrijven, kan dat best een sollicitatiebrief zijn voor het bedrijf waar jij stage wilt lopen.
Een ander verschil is dat je in de onderbouw met weektaakkaarten werkt. Per week weet je dan wat je moet doen. In de bovenbouw krijg je te maken met periodeplanners; je plant jouw werk per periode in. Dat is echt anders. Maar om de overgang soepel te laten verlopen, laten wij jou al aan het einde van het 2e leerjaar wennen aan deze periodeplanningen. Ook zo zorgen we voor een soepele doorstroom, gedurende heel jouw schoolperiode op het Maarten van Rossem.
 

In de klas

In de bovenbouw zitten bb-leerlingen bij elkaar in de klas en hebben ook de kb-leerlingen eigen klassen. Leerlingen met en zonder ondersteuningsvraag zitten in de bovenbouw door elkaar. Tenslotte werkt dit later op het mbo en in de maatschappij ook zo. Uiteraard kun je ook in de bovenbouw rekenen op alle noodzakelijke ondersteuning. Jouw vaste klas is de stamgroep. In die klas zit je met leerlingen die hetzelfde profiel hebben als jij. Alleen de keuzevakken volg je met leerlingen van (ook) andere profielen.
 

Vakken

Ook in de bovenbouw heb je verplichte vakken, deze vind je terug in de lessentabel. Daarna krijg je keuzevakken, ga je stage lopen en heb je een uitgebreide examenperiode. Er is ook ruimte voor keuzewerktijd

Toetsen

In de bovenbouw tellen de meeste toetsen mee voor het examen. Dus de toetsen die jij doet, vormen een deel van je examencijfer. Die toetsen vallen onder het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
 

Examen

Aan het einde van leerjaar 4 doe je het centrale examen. Om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen, krijg je vóór 1 oktober het examenreglement. Daarin staan alle criteria waaraan jij moet voldoen, om te slagen. Meer info vind je ook op de pagina Examinering.
 

Rapport

Vanaf het 3e leerjaar bereid jij je voor op het examen. Op 4 momenten krijg je een overzicht van jouw resultaten. Dit gebeurt tijdens de spreekavonden. Jouw ouders kunnen dan met jouw mentor spreken. De data van deze spreekavonden staan in de agenda

Download de schoolgids 2021-2022!