Home

Download schoolgids

Missie & visie

Onze missie

Samen elke dag een beetje beter, omdat onze leerlingen dat verdienen. Dat is onze missie.

 

Het Maarten van Rossem is een ondernemende en uitdagende vmbo-school die eraan bijdraagt dat leerlingen zich optimaal ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfredzame, ondernemende en maatschappelijk betrokken jongeren, die nu en in de toekomst een duurzame bijdrage leveren aan de samenleving.

 

Leerlingen die bij ons na 4 jaar vmbo een diploma halen, kunnen met een meer dan gemiddelde kans op succes starten aan een vervolgopleiding. Voor leerlingen die hierbij extra ondersteuning nodig hebben, wordt deze op verschillende manieren geboden.

 

Het Maarten van Rossem is ook een plek om te leven, om met anderen plezier te maken, om met anderen verdriet te delen. Maarten van Rossem is een plek waar we met elkaar kunnen samenleven, ongeacht ieders ras, huidskleur of (geloofs)overtuiging.
 

Onze visie

Wij geloven dat leerlingen maximaal leren en zich maximaal ontwikkelen wanneer het onderwijsaanbod en de ondersteuning aansluiten bij de achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses van de individuele leerlingen.

Wij geloven dat medewerkers maximaal leren en zich maximaal ontwikkelen wanneer bekwame en betrokken leidinggevenden aansluiten bij de capaciteiten, fase van beroepsontwikkeling en interesses van de individuele medewerkers.

Wij geloven dat collega’s in opleiding maximaal leren en zich maximaal ontwikkelen wanneer bekwame en betrokken werkplekbegeleiders aansluiten bij de capaciteiten, fase van opleiding en interesses van de individuele collega’s in opleiding.

Download de schoolgids 2023-2024!