Home

Download schoolgids

Veelgestelde vragen

Ziek zijn komt bij iedereen wel eens voor en dat kan heel vervelend zijn. Wanneer je ziek bent, willen we graag op jouw eerste ziektedag dat jouw ouders je uiterlijk 08.30 je ziekmelden in de Somtoday Ouder app. Zo lang je ziek bent, melden je ouders iedere dag opnieuw ziek. Word je niet meer ziekgemeld, dan gaat de school er automatisch vanuit dat weer aanwezig bent. Ben je ziek op een stagedag, dan geven je ouder(s)/verzorger(s) dat vóór 08.30 uur aan in de Somtoday Ouder app. Zelf zorg je dat je stageadres minimaal 2 uur voor de start van je stage weet dat je ziek bent.

Als jij onder schooltijd naar de tandarts of dokter moet of je moet om een andere reden weg, kun je dit melden bij de Leerlingenbalie. Wel vragen wij jou(w ouders) om deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken!

Kom je te laat, dan moet jij je melden bij de Leerlingenbalie. Bij de Leerlingenbalie wordt genoteerd dat jij te laat bent en krijg je een ‘erin’ kaart. Daarmee kun je alsnog naar de les. Kom je vaak te laat? Of gebruik je oneigenlijke argumenten? Dan kan de school maatregelen nemen.

Een verhuizing, nieuw telefoonnummer en elke andere wijziging in jouw gegevens, geef je door aan de Leerlingenbalie. Stuur een e-mail naar info@maartenvanrossem.nl. Doe dit bij voorkeur vóórdat de wijziging ingaat.

Jouw schoolboeken en de meeste andere leermiddelen krijg je van de school. Jij hoeft deze dus niet zelf te kopen. In de eerste week na de zomervakantie krijg je jouw boekenpakket. Ruim op tijd hoor je de datum en waar je die dag precies moet zijn.

In de hal van de school staan kluisjes. Deze kun je huren. Aan het begin van het schooljaar wijst de conciërge jou een kluisje toe. Let op! Je opent het kluisje met jouw schoolpas. Het komt voor dat de school de kluisjes controleert. Dus ook jouw kluisje. Dit gebeurt incidenteel of bij het vermoeden dat leerlingen het kluisje niet voor het oorspronkelijke doel (het opbergen van waardevolle spullen) gebruiken.

De schoolpas is eigenlijk een soort legitimatiebewijs, om de veiligheid op school te vergroten. Als een medewerker van het Maarten van Rossem jou om jouw schoolpas vraagt, moet je deze laten zien. Neem jouw pas dus altijd mee naar school. Je krijgt de pas zodra je nieuw op school komt.

De Leerlingenbalie bevindt zich op de begane grond van de school. Je gaat er naartoe als:

 • je ziek bent geweest of onder schooltijd de school verlaat (bijvoorbeeld omdat je ziek bent, naar de dokter moet, etc.).
 • je te laat komt. Jij moet je dan melden bij de Leerlingenbalie.
 • de school een telefonische melding krijgt die voor jou is bedoeld. Alle meldingen komen namelijk bij de Leerlingenbalie binnen.
 • jij een adreswijziging, een ander telefoonnummer of e-mailadres hebt. Iedere wijziging geef je door aan de Leerlingenbalie.
 • je officiële formulieren voor school moet invullen. Deze geef je af bij de Leerlingenbalie.

Het telefoonnummer van de Leerlingenbalie is: (026) 320 28 60

Lesuur 1: 08.30 - 09.15 uur

Lesuur 2: 09.15 - 10.00 uur

Lesuur 3: 10.00 - 10.45 uur

Pauze: 10.45 - 11.05 uur

Lesuur 4: 11.05 - 11.50 uur

Lesuur 5: 11.50 - 12.35 uur

Pauze: 12.35 - 13.00 uur

Lesuur 6: 13.00 - 13.45 uur

Lesuur 7: 13.45 - 14.30 uur

Pauze: 14.30 - 14.50 uur

Lesuur 8: 14.50 - 15.35 uur

Lesuur 9: 15.35 - 16.20 uur

Roosterwijzigingen vind je altijd op deze website. Klik op ‘Lesrooster’ in de groene balk bovenaan deze pagina. Ook worden de wijzigingen op de monitoren in de school aangegeven. Het kan gebeuren dat lessen niet doorgaan. Bijvoorbeeld omdat een docent ziek of (onverwacht) afwezig is. Dan kan de school besluiten om lessen te verschuiven. Of dat je een andere docent krijgt die de les overneemt. Het kan ook zijn dat je een tussenuur hebt of eerder vrij krijgt.

Via SomToday kunnen jouw ouders online jouw cijfers raadplegen. Ook kunnen zij jouw verzuim bekijken. Ben je nieuw op school? Dan krijgen jouw ouders aan het begin van het schooljaar een inlogcode. Daarmee kunnen zij de informatie in SomToday bekijken. Via deze website kunnen ze vervolgens inloggen op SomToday. Bovenaan de pagina, in de groene balk, staat de inlog-link. Voor jou is SomToday natuurlijk ook handig!

Samen maken we het leuk op school. Daar hebben we allemaal een rol in. Ook bij ons op school hebben we een aantal afspraken met elkaar. Die komen je vast bekend voor:

 • Je komt op tijd op school.
 • Je gaat respectvol met elkaar en elkaars spullen om.
 • Je telefoon staat op stil en gaat tijdens de lessen in de telefoontas of in je kluisje.
 • Je jas gaat op de kapstok of over de stoel
 • Je rookt niet op het schoolplein of in de school
 • Je draagt geen capuchon of pet
 • Je drinkt geen energydrank; dit is verboden in het hele gebouw

Ja, maar tijdens de lessen ligt je telefoon in je kluisje of in de telefoontas. Het kan zijn dat voor een opdracht tijdens de les je telefoon nodig is. Dan geeft jou docent je toestemming om je telefoon te gebruiken. Let op: jij bent op school zelf verantwoordelijk voor je telefoon.

Het Maarten van Rossem heeft een dyslexiecoach. Deze coach zorgt voor een aantal dingen:

 • Dat jij een dyslexiepas krijgt (aan het begin van het schooljaar). Op deze pas staat welke extra faciliteiten de school jou biedt. Denk aan extra tijd bij toetsen, werken met een laptop of vergrotingen.
 • Dat er – indien gewenst – een digitaal boekenpakket voor jou wordt besteld.
 • Dat jij een licentie krijgt om de dyslexie ondersteunende software ‘Claroread’ thuis te gebruiken.

Alle informatie vind je in het dyslexieprotocol van de school.

Pesten keurt het Maarten van Rossem niet goed. Word jij gepest, dan vinden wij dat erg vervelend en treden wij op. Allereerst is het belangrijk dat jij bij de leerlingenbegeleider of jouw mentor meldt dat je wordt gepest. Samen kijken jullie naar oplossingen. Jij kunt ook rekenen op steun van de leerlingenbegeleider en/of jouw mentor. De bedoeling is natuurlijk dat het pesten ophoudt en dat jij weer fijn en veilig naar school kunt. Overigens maakt het Maarten van Rossem veel werk van het voorkomen van pestgedrag. Regelmatig is ‘pesten’ een onderwerp van gesprek tijdens de mentoruren. Wat we nog meer doen en hoe wij optreden bij pestgedrag, hebben we opgeschreven in een Pestprotocol

Van de schooldecaan krijg je advies en informatie over vervolgopleidingen en uiteindelijke beroepskeuzes. De decaan komt in de klas of spreekt jou individueel. Ook heeft de decaan goede contacten met mbo-scholen en het bedrijfsleven. De decaan is goed op de hoogte van (nieuwe) opleidingen, open dagen en bijvoorbeeld beroepenbeurzen. Een taak van de decaan is ook om te zorgen voor een goede overgang van het Maarten van Rossem naar een mbo-opleiding. Daarom is de decaan ook nauw betrokken bij de MBO Scholenmarkt en MBO keuzedagen in Arnhem. Klik hier voor de contactgegevens van onze decaan.

Op het Maarten van Rossem krijg je veel verschillende vakken. Je hebt verplichte vakken, zoals Nederlands en Engels. Ook heb je keuzewerktijd en zie je regelmatig jouw mentor. In de onderbouw krijg je daarnaast keuzeactiviteiten. Je kiest dan een vak dat jou aanspreekt. In de bovenbouw krijg je meer beroepsgerichte vakken, keuzevakken en ga je op stage.

Vanaf de bovenbouw tellen de toetsen mee voor het examen. Dus de toetsen die jij doet, vormen een deel van jouw examencijfer. De toetsen vallen onder het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Welke toetsen voor jou gelden, hangt af van jouw richting: vmbo bb, vmbo kb of vmbo tl. Voor elk vak krijg je aan het begin van het schooljaar het PTA uitgereikt, maar je kunt ze ook op deze website vinden (vmbo bb, vmbo kb, vmbo tl). Het centrale examen begint al in het 3e leerjaar. Vanaf na de meivakantie doe je dan examen in jeprofielvak. Om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen, krijg je vóór 1 oktober het examenreglement. Daarin staan alle criteria waaraan jij moet voldoen om te slagen.

In de 4e en soms ook in het 3e leerjaar ga je op stage. Stage zien wij als leren op een andere manier. Je leert in de echte praktijk en krijgt andere feedback dan op school. Namelijk van mensen die in het vakgebied werken. Een ander voordeel van de stage: je komt er tijdens deze periode achter hoe het is om in een bedrijf of organisatie te werken. Je leert hoe je omgaat met collega’s, hoe belangrijk het is om op tijd te komen en nog heel veel meer. Als je later écht aan het werk gaat, is dat een stuk minder spannend! Wanneer de stageperiodes zijn, staat in de schoolgids en hoor je aan het begin van het schooljaar.

De school maakt kosten. Bijvoorbeeld voor excursies, de jaarlijkse sinterklaas- en kerstviering en de dagjes uit. Om deze kosten te betalen, vraagt de school een financiële bijdrage aan ouders. Dit noemen we de ‘vrijwillige ouderbijdrage’. Sinds 1 augustus 2021 bestaat de Wet op de vrijwillige ouderbijdrage. Het kabinet wil dat alle kinderen kunnen meedoen aan de extra activiteiten die de school organiseert. Ook als ouders daar niet voor kunnen of willen betalen via de vrijwillige ouderbijdrage. Deze wet bepaalt dat als ouders de bijdrage niet betalen, de leerling nog wel gewoon kan meedoen aan de activiteiten op school. Als Maarten van Rossem benadrukken wij het belang van het betalen van de bijdrage, want wij willen natuurlijk graag leuke en extra activiteiten voor onze leerlingen blijven organiseren.

Het is mogelijk om van een andere school in het voortgezet onderwijs over te stappen naar het Maarten van Rossem. Maak een afspraak met een van de leerlingenbegeleiders, dan krijg je eerst een kennismakingsgesprek. Voor klas 3 en 4 maakt een intakegesprek tussen de leerling en de sectorleider deel uit van de toelatingsprocedure.

Tijdens allerlei activiteiten op school worden er foto’s en vaak ook filmpjes gemaakt. Deze beelden komen op de website of op onze Facebook-pagina en Instagram. Ook voor de Schoolgids en in bijvoorbeeld de aankondigingen van de open dag gebruiken we de foto’s. Volgens de privacywetgeving moet jij en vaak ook jouw ouders hiervoor toestemming geven. Deze wet heet: Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Kom jij nieuw op school? Dan vragen wij meteen om jouw toestemming en die van je ouders. Dat gebeurt via het aanmeldformulier. Ben je 16 jaar of ouder? Dan mag jij zelf het formulier ondertekenen; jouw ouders hoeven geen toestemming (meer) te geven. Let op! Het is ook niet toegestaan om ongevraagd medewerkers te fotograferen of filmen. En je mag zonder toestemming geen geluidsopnames maken. Voor foto's, filmbeelden en geluidsopnamens moet de betreffende medewerker toestemming geven.

Het Maarten van Rossem heeft een eigen App die je kunt downloaden in de Google Play-appstore (voor Android) en de App Store (iPhone). Vanuit de App kun je gemakkelijk naar jouw gegevens in Magister of roosterwijzigingen bekijken.

Het Maarten van Rossem volgt het social media beleid van Quadraam. Kort samengevat komt dit beleid erop neer dat onze schoolregels ook voor het gebruik van sociale media gelden. Dat betekent: we pesten niet op sociale media en we respecteren elkaars mening. We beledigen of bedreigen niet. Jij bent zelf verantwoordelijk voor wat jij op sociale media plaatst en anderen kunnen jou daarop aanspreken. Dat geldt ook voor als jij op een bericht van iemand anders reageert. Of als jij een bericht van iemand anders doorstuurt; anderen kunnen jou daarop aanspreken.

Ook de school houdt zich aan een aantal afspraken:

 • Wij verspreiden alleen informatie over of van anderen als die persoon (of personen) daar toestemming voor geven. De school plaatst dus niet zomaar informatie of een foto van jou. Jij moet daar toestemming voor hebben gegeven.
 • Wij plaatsen geen berichten die het imago van leerlingen, medewerkers van school of de school kunnen schaden.

Tot slot: bij een klacht over een uiting op sociale media die betrekking heeft op de school, heeft de school het recht om op te treden. Wij treden ook op bij overtreding van deze afspraken.

 

Het Maarten van Rossem (Quadraam) heeft een klachtenreglement. Raadpleeg dit document als op school iets gebeurt waarmee jij het niet eens bent. Of als jouw ouders het ergens niet mee eens zijn en jullie willen een klacht indienen. Om ervoor te zorgen dat er een oplossing komt voor de klacht, zijn er op het Maarten van Rossem vertrouwenspersonen. Deze zorgen ervoor dat de klacht op de juiste plek terecht komt. Let op! De vertrouwenspersoon lost de klacht niet zelf op.

BHV staat voor Bedrijfs Hulp Verlening. Ook het Maarten van Rossem heeft BHV’ers. Ze verlenen eerste hulp bij ongevallen. Daarnaast zorgen ze voor het snel en veilig laten verlopen van een eventuele ontruiming van de school. Hun taken zijn:

 • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
 • Stimuleren van de veiligheid op en rond school.
 • Beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen.
 • Alarmeren en evacueren in noodsituaties van alle personen in de school.
 • Alarmeren van en samenwerken met de brandweer, hulporganisaties en gemeente.

 

Download de schoolgids 2022-2023!