Home

Download schoolgids

Onze organisatie

Het Maarten van Rossem is een kleine organisatie. Wij hebben ongeveer 45 docenten en 10 medewerkers met ondersteunende taken, zoals de conciërge of de administratie. Ook hebben wij een uitgebreid ondersteuningsteam. Dat is best bijzonder voor een kleine school als de onze!

Organisatie Maarten van Rossem
 

Team onderbouw

Docenten die lesgeven aan leerlingen in het 1e en 2e leerjaar, vormen samen het ‘Team onderbouw’. De afdelingscoördinator zorgt ervoor dat alles goed verloopt. De leidinggevende van het Team onderbouw is de afdelingsleider. De afdelingsleider en afdelingscoördinator zorgen er samen met het team voor dat alles in de onderbouw goed verloopt. Zo organiseren zij bijvoorbeeld de Talentweken en de andere activiteiten in de onderbouw.
 

Team bovenbouw

Docenten die lesgeven aan leerlingen in het 3e en 4e leerjaar, vormen samen het ‘Team bovenbouw’. Ook dit team heeft een afdelingscoördinator en een afdelingsleider. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de bovenbouw. Zo overleggen zij met de 4 profielen en organiseren zij de toetsweken.
 

ABC-team

Het ABC-team is het team Advies, Begeleiding en Coaching. In dit team zitten de leerlingenbegeleiders, de orthopedagoog, een jongerencoach, de schoolmaatschappelijk werker (SMW-er), de verzuimcoördinator en de ondersteuningscoördinator van de school. Als jij behoefte hebt aan (speciale) ondersteuning of je hebt een probleem, dan bekijken deze begeleiders welke ondersteuning jij nodig hebt en wie jou daar het beste bij kan helpen. Kijk voor meer informatie over de ondersteuning bij ons op school op de pagina ‘Ondersteuning begeleiding’.
 

Team OOP

OOP staat voor ‘Onderwijs Ondersteunend Personeel’. Dit zijn bijvoorbeeld de conciërges en de medewerkers van de administratie of de leerlingenbalie en receptie. Maar ook de mensen die ervoor zorgen dat de ICT in orde is, zitten in het Team OOP.
 

Clusters

Iedere docent hoort ook bij een cluster. Zo hebben we het ‘cluster talen’, met al onze docenten Duits, Engels en Nederlands. Docenten die aan de onderbouw en bovenbouw lesgeven, zitten dus niet alleen in hun eigen team onderbouw- of bovenbouw. Zij zitten óók samen in een cluster. Het voordeel? Bijvoorbeeld dat er op school regelmatig vakoverstijgende projecten zijn. Dan kan het zijn dat jij bij Duits, Engels en Nederlands aan één gezamenlijk project werkt.
 

Schoolbrede taken / rollen

Onze docenten hebben best veel te doen. Zij geven les en hebben daarnaast vaak nog andere taken. Zoals het begeleiden of coördineren van stages. Of het coördineren van de activiteiten op school, zoals het schoolfeest en de Talentweken. Dit doen zij allemaal voor jou! Onze medewerkers willen namelijk dat jij goede resultaten haalt én dat jij het leuk hebt op het Maarten van Rossem.
 

Directie

De directie bestaat uit de directeur van de school en de afdelingsleiders. In totaal zijn dit 3 personen. De directeur is Marieke Peppelman. Zij is sinds eind 2018 aan het Maarten van Rossem verbonden.

Download de schoolgids 2019-2020!