Home

Download schoolgids

Medezeggenschap

Het Maarten van Rossem heeft een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten ouders, leerlingen en medewerkers van de school. Als lid van de MR ben je onmisbaar voor het goed functioneren van de school. Samen met de andere MR-leden ga je in overleg en geef je advies aan de schoolleiding. Daarbij mag je zelf onderwerpen op de agenda zetten en meebeslissen over het beleid op school. Die

onderwerpen lopen vaak erg uiteen, wat het overleg extra interessant maakt. Het mooiste van medezeggenschap is dat je een verschil maakt voor je medeleerlingen.

 

Wet op de Medezeggenschap

Soms heeft de MR adviesrecht. Soms moet de MR ergens mee instemmen. Dit is het instemmingsrecht. Wat de MR precies doet, is geregeld in de Wet op de Medezeggenschap (WOR).
 

Gemeenschappelijke MR

Binnen Quadraam is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad actief (GMR). Deze praat mee als samen met de andere scholen van Quadraam een besluit moet worden genomen. Iedere Quadraam-school heeft 1 lid in de GMR. Dus ook namens het Maarten van Rossem zit 1 vertegenwoordiger (vaak een docent) in de GMR.

Download de schoolgids 2023-2024!