Home

Download schoolgids

Medezeggenschap

Het Maarten van Rossem heeft een medezeggenschapsraad (MR). Hierin zitten ouders, leerlingen en medewerkers van de school. De MR praat mee over bijvoorbeeld het financiële beleid en het schoolplan. Maar ook over onderwijsontwikkelingen en kwaliteitszorg.
 

Wet op de Medezeggenschap

Soms heeft de MR adviesrecht. Soms moet de MR ergens mee instemmen. Dit is het instemmingsrecht. Wat de MR precies doet, is geregeld in de Wet op de Medezeggenschap (WOR).
 

Gemeenschappelijke MR

Binnen Quadraam is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad actief (GMR). Deze praat mee als besluiten samen met de andere scholen van Quadraam worden genomen. Iedere Quadraam-school heeft 1 lid in de GMR. Dus ook namens het Maarten van Rossem zit 1 vertegenwoordiger (vaak een docent) in de GMR.

Download de schoolgids 2020-2021!