Home

Download schoolgids

Examinering

Info over het examen

Op het Maarten van Rossem doe je in het 4e leerjaar het centrale examen. Om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen, krijg je vóór 1 oktober het examenreglement. Daarin staan alle criteria waaraan jij moet voldoen, om te slagen.

PTA's

In het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) staat alles over de vorm en de inhoud van het schoolexamen, zodat je precies weet wat er van je verwacht wordt. Zo staat in het PTA voor elk vak precies op welke manier er wordt getoetst en hoe de cijfers van de verschillende toetsen worden verwerkt tot 1 eindcijfer voor het schoolexamen. Het schoolexamen en het centraal examen vormen samen het eindexamen.

Examenrooster

Info over de roosters volgt later.

Download de schoolgids 2019-2020!