Home

Download schoolgids

Examinering

Info over het examen

Op het Maarten van Rossem begin je in leerjaar 3 met je schoolexamen, dit loopt door in leerjaar 4 waar je je schoolexamen afrond. 

Als je alles van je schoolexamen af hebt mag je examen doen. Het examen vind plaats in de laatste maanden van leerjaar 4.

Het examen bestaat dus uit twee delen:

Het schoolexamen waarin wij de resultaten van tentamens, werkstukken en presentaties van de leerling verzamelen. In het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) staat alles over de vorm en de inhoud van het schoolexamen, zodat je precies weet wat er van je verwacht wordt. Zo staat in het PTA voor elk vak precies op welke manier er wordt getoetst en hoe de cijfers van de verschillende toetsen worden verwerkt tot 1 eindcijfer voor het schoolexamen.

Het centraal examen. Dit is het landelijk vastgestelde en aan het eind van het laatste studiejaar afgenomen examen. De cijfers van het schoolexamen samen met het cijfer voor je eindexamen bepalen of je slaagt of zakt.

Nieuws

Informatie over het centraal examen volgt begin maart 2023.

Examendocumenten

De PTA’s zijn verdeeld per cohort en per leerweg. Voor de huidige vierdejaars heb je het PTA nodig waarbij staat cohort 2021-2023. Voor de derdejaars heb je het PTA nodig waarbij staat cohort 2022-2024 Het examenreglement is voor zowel de derde- als de vierdejaars geldig. 

Cohort 2023-2025 (huidige derdejaars)

 

Cohort 2022-2024 (huidige vierdejaars)

Examenrooster

Examenbureau

Examensecretaris: b.tutert@maartenvanrossem.nl

Examenorganisator: m.messelink@maartenvanrossem.nl

 

Belangrijke en handige websites

Download de schoolgids 2023-2024!