Home

Download schoolgids

Veiligheid in en om de school

Veiligheid op school

Als school willen we leerlingen, ouders en onderwijspersoneel een plek bieden waar ze veilig zijn en waar ze zich veilig voelen. Dit is breder dan je alleen veilig voelen door te zorgen dat er geen geweld plaats vindt op of om een school. Het is voorkomen dat leerlingen in vervelende situaties terecht komen, zoals problemen met de politie, gebruik van alcohol/drugs of sociaal buitengesloten voelen. In een veilig schoolklimaat worden veiligheidsrisico’s geminimaliseerd en incidenten zoveel mogelijk voorkomen.

Veilig In en Om School (VIOS)

Net zoals alle voortgezet onderwijs scholen in Arnhem, neemt Maarten van Rossem ook deel aan de aanpak Veilig In en Om School. Sinds januari 2021 is de gemeente Arnhem gestart met een brede aanpak tegen ondermijnende jeugdcriminaliteit. Bij dit programma zijn tal van organisaties betrokken waaronder politie, straatcoaches, jeugdjongerenwerkers en ondernemers. Scholen vervullen binnen deze aanpak ook een belangrijke rol.

Door de aanpak  vanuit de scholen op te zetten, hebben we een stevige samenwerking met elkaar: leraren, ouders en met de organisaties om de school. Zodat we kennis en vaardigheden over veiligheidsthema’s onder schoolpersoneel/leerlingen vergroten en kunnen we onze we veiligheidsprotocollen aanpassen. 

Contactpersoon

Vanuit Maarten van Rosem is Lies Bakker (l.bakker@maartenvanrossem.nl) de contactpersoon over de aanpak VIOS.

 

 In het Pestprotocol staat hoe wij omgaan met pestgedrag.

Download de schoolgids 2023-2024!