Home

Download schoolgids

Kentalis College De Stijgbeugel

Het Maarten van Rossem werkt intensief samen met het Kentalis College De Stijgbeugel. Dit is een vmbo-school voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.
 

Les in een eigen ruimte

Als je in de bovenbouw van de Stijgbeugel zit, krijg je les op het Maarten van Rossem. Jouw groep heeft eigen ruimte binnen de school. Je krijgt de kernvakken en enkele profielvakken van docenten van Kentalis. Docenten van het Maarten van Rossem geven de overige profielvakken en alle praktijkvakken. Wel is bij deze lessen een begeleider van Kentalis aanwezig. Zodat je op de ondersteuning kunt rekenen die jij nodig hebt.
 

Voorbereiding op het mbo

Zodra je het vmbo-diploma hebt gehaald, kun je naar het mbo. Op het mbo is minder ondersteuning mogelijk. Maar op die stap bereiden wij jou in de laatste 2 jaar op het Maarten van Rossem goed voor.
 

Passend onderwijs

Met deze samenwerking heeft het Maarten van Rossem eigenlijk een school in de school. Het is ook een vorm van ‘passend onderwijs’. Zo krijgt iedere leerling op onze school een kans. Nog een voordeel: op deze manier vormt onze school een nog betere afspiegeling van de samenleving.

Download de schoolgids 2019-2020!