Home

Download schoolgids

Verantwoordelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat jij zelf de regie neemt over je eigen leven. Dus dat jij verantwoordelijkheid neemt voor wat je doet. Het Maarten van Rossem stimuleert jou om verantwoordelijkheid te nemen over jouw eigen schoolcarrière. Dit noemen we ook wel eigenaarschap.
 

Denken in kansen

Onder verantwoordelijkheid verstaan wij ook: denken in kansen, in plaats van in belemmeringen. Met je mentor heb je het regelmatig over deze onderwerpen. Ook met de andere docenten kun je het hierover hebben.
 

Gedrag dat past!

School is de ene dag leuker dan de andere. De rode draad van je tijd op het Maarten van Rossem is dat jij toch vooral verantwoordelijk bent voor je eigen succes. Daarin word je geholpen door je mentor, docenten en de mensen in je thuissituatie. Dat betekent dat we van je verwachten dat jij je aan afspraken houdt, initiatief neemt en zelf goed nadenkt over wat je wilt leren bij ons op school.

 

Download de schoolgids 2023-2024!