Home

Download schoolgids

Ondernemend

Op het Maarten van Rossem zijn we ondernemend. We streven ernaar jou steeds meer reallife te laten leren. Dus met machines en materialen die ook in het echte bedrijfsleven worden gebruikt. Of op plekken waar het in werkelijkheid ook echt gebeurt. Onze ambitie is om het bedrijfsleven vaker en beter te betrekken bij ons onderwijs. Zodat jij juist dát onderwijs krijgt, wat jij nodig hebt.

 

Keuzes maken

De kernwaarde ondernemend zie je bijvoorbeeld terug in de keuzewerktijd, keuzeactiviteiten en keuzevakken. Voor de keuzes die jij daarbij maakt, ben jij zelf verantwoordelijk. Want ook dat verstaan wij onder ondernemend. Het is een kwaliteit die in de maatschappij steeds belangrijker wordt. Wij geven onze leerlingen die kwaliteit graag mee.
 

Gedrag dat past!

Ondernemend betekent niet dat jij je eigen zaak moet beginnen. Wel verwachten we dat je een ondernemende houding ontwikkelt, wat zoveel betekent als dat je denkt in kansen en mogelijkheden, dat jij steeds verschillende oplossingen zoekt. Jij hebt lef!

Download de schoolgids 2023-2024!