Home

Download schoolgids

Veilige school

Zaken als pesten, schelden, vechten, bedreiging, diefstal, vandalisme, mishandeling, drugs- en wapenbezit keurt het Maarten van Rossem niet goed. Wij willen dat het Maarten van Rossem een veilige school is, waar elke leerling zich veilig voelt.

Dus vinden dit soort dingen plaats? Dan treedt de schoolleiding streng op. Indien nodig, nemen we contact op met de politie. Gelukkig komt dit niet vaak voor. We nemen wel altijd contact op met de ouders. In het Pestprotocol staat hoe wij omgaan met pestgedrag.

Download de schoolgids 2023-2024!