Home

Download schoolgids

Veilige school

Zaken als pesten, schelden, vechten, bedreiging, diefstal, vandalisme, mishandeling, drugs- en wapenbezit keurt het Maarten van Rossem niet goed. Wij willen dat het Maarten van Rossem een veilige school is, waar elke leerling zich veilig voelt.

Dus vinden dit soort dingen plaats? Dan treedt de schoolleiding streng op. Vaak brengen we de politie op de hoogte en informeren we ook de ouders. In het Pestprotocol staat hoe wij omgaan met pestgedrag.

Download de schoolgids 2020-2021!