Home

Download schoolgids

ZAT-team

Soms is de ondersteuning die jij nodig hebt, niet op school aanwezig. In dat geval schakelt de school het Zorgadviesteam (ZAT-team) in. Het ZAT-team bestaat naast de begeleiders van het ondersteuningsteam uit het Bureau Leerlingenzaken van de gemeente, het wijkteam, de jeugdzorg- en jongerenorganisatie Rijnstad en de schoolarts.

Regelmatig is er een overleg waar al deze partijen bij aanwezig zijn, onder leiding van de ondersteuningscoördinator van het Maarten van Rossem. Het team bespreekt tijdens dit overleg jouw situatie (en die van leerlingen met ook complexe vragen).

Download de schoolgids 2023-2024!