Home

Download schoolgids

Ondersteuningsteam

Als de mentor jouw vraag of probleem niet zomaar kan oplossen, neemt hij contact op met het ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit de ondersteuningscoördinator, de orthopedagoog, de leerlingbegeleiders en het ABC-team. Daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van de expertise van de jongerencoaches en leerplichtambtenaren. Op basis van jouw vraag of probleem bekijken deze begeleiders welke ondersteuning jij nodig hebt. En wie jou daar het beste bij kan helpen.

Als jouw ondersteuning meer tijd vraagt, stelt het ondersteuningsteam samen met jou een ontwikkelingsperspectief op. Daarin staat welke ondersteuning jij nodig hebt. En ook wat jouw ontwikkelingsdoelen zijn. Een onderdeel van het ontwikkelingsperspectief is het plan van aanpak, met wat de komende tijd precies gaat gebeuren. En wat van iedereen wordt verwacht.

Vaak zijn ouders aanwezig bij de gesprekken over de ondersteuning. Ouders moeten ook altijd toestemming geven voor de voorgestelde hulp of ondersteuning. Daarnaast wordt het opgestelde ontwikkelperspectief en plan van aanpak met jouw ouders besproken. Tijdens het driehoeksgesprek bespreken jij, jouw ouders/verzorgers en jouw mentor samen de vooruitgang. Het ondersteuningsteam kan hier ook bij zijn. Wij zien dit als een vorm van ouderbetrokkenheid. Tenslotte zijn we samen verantwoordelijk voor jouw ontwikkeling.

Download de schoolgids 2023-2024!