Home

Download schoolgids

Mentor

De mentor helpt jou je eigen zaken goed op orde te hebben. Zit jij in de onderbouw en heb jij een opdracht afgerond? Dan tekent de mentor jouw weektaakkaart af. De mentor houdt bijvoorbeeld ook jouw cijfers bij en je aan- en afwezigheid.


Jouw 1e Aanspreekpunt

De mentor is ook jouw 1e aanspreekpunt als je bijvoorbeeld moeite hebt met plannen of met een vak, of als je een probleem hebt. Op veel vragen heeft de mentor antwoord en anders zorgt de mentor, samen met jou, dat er een antwoord of oplossing komt.


Mentoruren

In het mentoruur bespreekt de mentor welke projecten er op school zijn en allerlei praktische zaken. Het mentoruur is bedoeld voor alles wat er op school gebeurt, maar ook om jou te coachen. De mentor is namelijk ook jouw coach. Jullie spreken jouw leer- en ontwikkelingsdoelen af. Tijdens coachingsgesprekken evalueren jullie hoe het met jouw doelen staat.


In de onderbouw heb je 2 of 3 mentoruren per week. Zit je in de plus-klas? Dan heb je 3 mentoruren. In een reguliere klassen heb je 2 mentoruren.


In de bovenbouw zie je de mentor minder vaak. Dat is ook niet nodig, omdat jij dan al heel goed weet hoe het op school werkt. Jij bent dan ook al een stuk zelfstandiger dan in de eerste schooljaren.


Aanspreekpunt voor ouders

De mentor neemt met jouw ouders contact op als er iets met jou aan de hand is op school. Eventuele problemen of tegenslagen lost de mentor graag ook samen met jouw ouders op. Omgekeerd werkt dat ook zo. Jouw ouders kunnen ook met de mentor contact zoeken. Bijvoorbeeld als er (thuis) iets aan de hand is wat invloed heeft op jouw functioneren. Of als zij zich ergens zorgen over maken.

Download de schoolgids 2023-2024!