Home

Download schoolgids

Mentor

De mentor is jouw eerste aanspreekpunt op school. De mentor helpt jou je eigen zaken goed op orde te hebben. Zit jij in de onderbouw en heb jij een opdracht afgerond? Dan tekent de mentor jouw weektaakkaart af. De mentor houdt bijvoorbeeld ook jouw cijfers bij en je aan- en afwezigheid.

Iedere week heb je mentoruren. In het mentoruur bespreekt de mentor welke projecten er op school zijn en allerlei praktische zaken. Het mentoruur is bedoeld voor alles wat er op school gebeurt, maar ook om jou te coachen. De mentor is namelijk ook jouw coach. Jullie spreken jouw leer- en ontwikkelingsdoelen af. Tijdens coachingsgesprekken evalueren jullie hoe het met jouw doelen staat.

In de onderbouw heb je maar liefst 3 mentoruren per week:

  • Het 1e mentoruur is aan het begin van de week. Dan bespreekt de mentor met jou en jouw klasgenoten wat jullie die week gaan doen.
  • Halverwege de week is het 2e mentoruur. Dit is het coachingsuur en gaat het meer over de vraag: hoe is het met jou en lukt het om jouw doelen te behalen? Het coachingsuur is dus gericht op zowel jouw persoonlijke ontwikkeling als op jouw doelen.
  • Het 3e mentoruur is aan het einde van de week. Dan bespreek je met de mentor of alles is gelukt wat je die week wilde doen.


In de bovenbouw zie je de mentor minder vaak. Dat is ook niet nodig, omdat jij dan al heel goed weet hoe het op school werkt. Jij bent dan ook al een stuk zelfstandiger dan in de eerste schooljaren.

Zit je ergens mee? Dan is de mentor er ook voor jou. Als je bijvoorbeeld moeite hebt met plannen of met een vak, of als je een probleem hebt. Op veel vragen heeft de mentor antwoord en anders zorgt de mentor, samen met jou, dat er een antwoord of oplossing komt.

Voor jouw ouders is de mentor ook het aanspreekpunt. De mentor neemt met jouw ouders contact op als er iets met jou aan de hand is op school. Eventuele problemen of tegenslagen lost de mentor graag ook samen met jouw ouders op. Omgekeerd werkt dat ook zo. Jouw ouders kunnen ook met de mentor contact zoeken. Bijvoorbeeld als er (thuis) iets aan de hand is wat invloed heeft op jouw functioneren. Of als zij zich ergens zorgen over maken.

Download de schoolgids 2019-2020!